POMOZTE S NÁMI ZVÍŘATŮM! Děkujeme.
Na ochranu zvířat jste již přispěli 2 010 Kč.

POMOZTE S NÁMI ZVÍŘATŮM na portálu Slevy.HyperInzerce.cz

Připojte se k nám a udělejme společně dobrý skutek!
Zapojte se do naší charitativní akce pro Nadaci na ochranu zvířat! Vybrané finanční prostředky nadace použije zejména na pomoc zvířatům v útulcích a záchranných stanicích, na pomoc a podporu konkrétních případů zvířat v nouzi (opuštěná a týraná zvířata) a na právní ochranu zvířat.

JAK SE ZAPOJIT?
Je to jednoduché a rychlé!
Koupí jakékoliv slevy produktů a služeb s příhozem 20 Kč nebo 50 Kč a koupí dárkových kupónů přispíváte na ochranu zvířat a pomoc zvířatům v nouzi.

Zvolíte si, jakou částkou chcete přispět – tj. koupíte dárkový kupón v hodnotě 50 Kč, 100 Kč, 200 Kč nebo 500 Kč.
Přispět můžete také při nákupu slev produktů a služeb, a to příhozem ve výši 20 Kč nebo 50 Kč ke každé platební transakci.

Předem děkujeme za Vaši pomoc a podporu!
Děkujeme, že spolu s námi pomáháte zvířatům!

Důležité informace

  • Pomozte zvířatům společně s portálemSlevy.HyperInzerce.cz!
  • Zúčastněte se charitativní akce pro Nadaci na ochranu zvířat.
  • Vybrané finanční prostředky nadace použije zejména na pomoc zvířatům v útulcích a záchranných stanicích, na pomoc a podporu konkrétních případů zvířat v nouzi (opuštěná a týraná zvířata) a na právní ochranu zvířat.

Podmínky slevy - dárkové kupóny a příhozy k platební transakci

Prohlášení

  • „Prohlašuji, že zakoupením charitativního voucheru poskytuji dar společnosti HyperMedia, a.s., IČ: 27251748, se sídlem Praha 4 - Nusle, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00, v hodnotě zakoupeného voucheru s tím, že společnost HyperMedia, a.s. tento dar v celé výši dále daruje Nadaci na ochranu zvířat, která jej použije v souladu s jejími zřizovatelskými dokumenty.“
  • „Provozovatel akce, společnost HyperMedia, a.s., tímto prohlašuje, že umožněním zakoupení charitativního voucheru nerealizuje veřejnou sbírku ve smyslu zákona 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů. Veškeré finanční prostředky získané za zakoupené charitativní vouchery budou dále předány Nadaci na ochranu zvířat.“

Udělejte dobrý skutek!
Zúčastněte se charitativní akce pro Nadaci na ochranu zvířat.
POMOZTE S NÁMI ZVÍŘATŮM na portálu Slevy.HyperInzerce.cz!

Nadace na ochranu zvířat a portál Slevy.HyperInzerce.cz, ve spolupráci s portálem HyperInzerce.cz, společně realizují charitativní kampaň: Pomozte s námi zvířatům.

JAK SE ZAPOJIT?
Je to jednoduché a rychlé!

Na portálu Slevy.HyperInzerce.cz si zvolíte, jakou částkou chcete přispět – tj. koupíte dárkový kupón v hodnotě 50 Kč, 100 Kč, 200 Kč nebo 500 Kč.

Přispět můžete také při nákupu slev produktů a služeb, a to příhozem ve výši 20 Kč nebo 50 Kč ke každé platební transakci.

Koupí jakékoliv slevy produktů a služeb s příhozem 20 Kč nebo 50 Kč k platební transakci a koupí dárkových kupónů na portálu Slevy.HyperInzerce.cz přispíváte na ochranu zvířat a pomoc zvířatům v nouzi.

Předem děkujeme za Vaši pomoc a podporu!
Děkujeme, že spolu s námi pomáháte zvířatům!

Kam poputuje výtěžek z kampaně: Pomozte s námi zvířatům?

Výtěžek poputuje Nadaci na ochranu zvířat, která vybrané finanční prostředky použije na následující pomoc zvířatům:

Pomoc zvířatům v útulcích a záchranných stanicích
Nadace použije vybrané finanční prostředky na pomoc zvířatům v útulcích a záchranných stanicích, zejména na umístění a péči o zvířata v útulcích nebo domácích depozitech, na veterinární ošetření a následnou léčbu zvířat, na nákup krmiva, chovatelských potřeb a vybavení.  

Pomoc a podpora konkrétních případů zvířat v nouzi
Nadace finančně podpoří konkrétní případy zvířat v nouzi, zvířat, která byla týrána a byla z otřesných podmínek odebrána nebo byla se známkami prokazatelného týrání nalezena, zvířat, která byla opuštěna majitelem, nalezena ve stavu podvýživy, ve špatné fyzické i psychické kondici, na pomoc a podporu zraněných a hendikepovaných volně žijících živočichů apod.
Pomoc a podpora adopcí zvířat z útulků
Nadace podle možností a potřeb použije finanční prostředky na podporu přímých i virtuálních adopcí zvířat z útulků, např. na nákup „startovacích dárkových balíčků“ pro nového majitele (obojek, vodítko, krmivo).

Pomoc v právní ochraně zvířat
Právní pomoc je nutná zejména v případech, kdy je zapotřebí situaci zvířete řešit právní cestou - např. složitá jednání s vlastníkem či chovatelem, jemuž bylo zvíře odebráno pro týrání nebo zanedbání péče; právní pomoc u případů týraných a bezdůvodně usmrcených zvířat, případů závažného zanedbání péče o zvíře, případů exekutorských řízení, v nichž je zvíře předmětem exekuce, nebo případů, v nichž je zvíře předmětem sporu apod.

Pomoc v oblasti legislativy
Práce v oblasti české a evropské legislativy ve prospěch ochrany zvířat je nezbytná. Jedná se zejména o tvorbu legislativních návrhů a také podávání připomínek k legislativním návrhům projednávaným v rámci mezirezortních připomínkových řízení, jichž se Nadace na ochranu zvířat za odbornou veřejnost účastní.   

Pomoc v oblasti poradenství
Poradenství pro širokou veřejnost v oblasti ochrany zvířat nadace realizuje zejména v rámci projektu SOS Zvíře. Zájemci se mohou se svými dotazy a podněty obrátit telefonicky, emailem nebo poštou na zkušené pracovníky nadačního týmu a přizvané odborníky, kteří jsou připraveni poradit (nejen) v otázkách chovu, péče, výživy, výchovy a výcviku zvířat. Nadace také provozuje telefonní linku SOS Zvíře (tel. č.: 222 135 460), na níž se může obrátit každý, kdo byl svědkem závažného případu zanedbání péče, týrání nebo usmrcení zvířete / zvířat. Oznámení a podněty k prošetření těchto případů lze Nadaci zasílat také na emailovou adresu nadace@ochranazvirat.cz nebo poštou. Pracovníci nadace a přizvaní odborníci následně tyto případy v rámci všech dostupných možností a nástrojů řeší.

Pomoc v oblasti osvěty a vzdělávání
Nadace vydává řadu bezplatných osvětových materiálů a publikací, které přibližují veřejnosti problematiku ochrany zvířat. Zároveň bezplatně pořádá osvětové přednášky, semináře, konference, workshopy a školení pro širokou veřejnost i odborníky z oblasti ochrany zvířat a organizace zabývající se přímou ochranou zvířat jako jsou útulky a záchranné stanice. Na tuto oblast se trvale nedostává finančních prostředků, byť osvěta a vzdělávání veřejnosti je nejdůležitějším nástrojem prevence případů špatného zacházení se zvířaty, poškozování jejich práv a zájmů, zanedbání péče o zvířata a týrání zvířat, a to třeba jen neúmyslného týrání způsobeného neznalostí životních potřeb zvířat.

Pomoc na podporu kontroly populace toulavých a opuštěných koček
Nadace dlouhodobě finančně podporuje kastrace populace toulavých koček, stejně tak i nezaměnitelné značení - čipování zvířat v útulcích apod. Vybrané finanční prostředky nadace použije na přerozdělení útulkům, které je využijí na kastrační programy a čipování zvířat.

Více informací o kampani Pomozte s námi zvířatům, témata a události v ochraně zvířat, zajímavosti ze světa zvířat a příběhy zvířat pravidelně zveřejňujeme na internetových stránkách www.ochranazvirat.cz a na stránkách Nadace na ochranu zvířat v sociální síti Facebook.

Témata a události v ochraně zvířat, zajímavosti ze světa zvířat a příběhy zvířat budeme pravidelně zveřejňovat na našich internetových stránkách www.ochranazvirat.cz a www.slevy.hyperinzerce.cz, dále také na Facebooku Nadace na ochranu zvířat. Více informací o kampani POMOZTE S NÁMI ZVÍŘATŮM na portálu Slevy.HyperInzerce.cz naleznete na www.slevy.hyperinzerce.cz nebo www.ochranazvirat.cz, dále také na Facebooku Nadace na ochranu zvířat.

 

Darovací poukazy

Poukaz50 Kč Poukaz100 Kč Poukaz200 Kč Poukaz500 Kč
Děkujeme,
že spolu
s námi pomáháte
zvířatům!